Robert Bąkiewicz: „Jesteśmy otwarci na konsultacje społeczne z rządem. Trzeba wprowadzić skuteczne prawo”

-Zaprosiliśmy wszystkich parlamentarzystów na marsz #STOP447, który odbędzie się 11 maja w Warszawie. Chcemy, żeby to był marsz ponadpartyjny. Chodzi w końcu o polską rację stanu – powiedział organizator wydarzenia Robert Bąkiewicz.

11 maja o godz. 14:00 spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyruszy od dawna zaplanowany marsz w obronie polskiej racji stanu, przeciw ustawie 447. Organizatorzy na konferencji prasowej przed sejmem poinformowali dziennikarzy, że wysłali zaproszenia do wszystkich posłów i senatorów, a także do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówił Robert Bąkiewicz:

-Liczymy na pozytywną odpowiedź i obecność wszystkich posłów, którym zależy na polskiej racji stanu.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości powiedział także:

-Jesteśmy gotowi na podjęcie konsultacji społecznych z rządem w sprawie wprowadzenia antyroszczeniowego ustawodawstwa

Jak poinformowali organizatorzy demonstracji marsz rozpocznie się o godz. 14:00 pod Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3, a zakończy się pod ambasadą USA przy ul. Pięknej. Marsz będzie trwał maksymalnie do godziny 17:00. Organizatorzy zapraszają uczestników, aby przybywali trochę wcześniej na miejsce zbiórki, ponieważ będą rozdawane materiały promocyjne, będzie można też składać podpisy pod apelem sprzeciwu wobec JUST Act.

Jak informują organizatorzy manifestacji Stop 447, ustawa przyjęta przez Trumpa ma pomóc organizacjom żydowskim w bezprawnym odzyskiwaniu majątków utraconych przez Holocaust. Według autorów ustawy, należą one do spadkobierców, których potomkowie nie żyją.

Join the Conversation

1 Comment

 1. Szanowni Organizatorzy,
  A może by to załatwić tak po żydowsku (w zał. tekst pisma):

  My Naród Polski , w obliczu roszczeń pewnych grup podających się za Żydów i domagających się zaspokojenia swoich roszczeń w kwocie ok. US$ 350 bln. wobec naszego Państwa z tytułu tzw. Holocaustu ( tj. zbrodniczej działalności hitlerowskich Niemiec w latach 1939 -1945 na terytorium obecnie należącym do naszego narodu) [USTAWA USA: JUST ACT 447] , informujemy o naszym stosunku do tej kwestii:

  1. Stanowczo sprzeciwiamy się ustawie just act. 447 , zobowiązującej administrację USA , do wywierania nacisku na nasze Państwo (sojusznika USA, celem wypełnienia uroszczeń , o których mowa wyżej.
  2. Jednocześnie rozumiemy, że część obywateli Polskich narodowości żydowskiej , która uległa zagładzie w wyniku zbrodniczych działań okupanta niemieckiego na terytorium, należącym obecnie do Polski (w latach 1939 -1945) , utraciła swoje nieruchomości bez-spadkowo (nie pozostawiąjac swoich ujawnionych spadkobierców).
  3. Wobec powyższego dopuszczamy dochodzenie przez ew. potomków tej grupy przed polskimi Sądami, którzy potrafią wykazać swoje prawa do tych nieruchomości [tj. gruntów – wszelkie naniesienia na gruntach
  nie wchodzą tu w rachubę, jako powstałe, lub odbudowane po w/w
  okresie.
  4. Ewentualne roszczenia, które sądy polskie uznają za zasadne a,
  które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie np. poprzez
  umową idemnizacyjną między USA i PRL), zostaną zgodnie z wyrokami tych sądów uznane jako należne tym osobom.
  5. W/w roszczenia zostaną uznane na podstawie wyroków polskich sądów przez Skarb Państwa RP, jako ich wierzytelność względem Skarbu Państwa Polskiego.
  6. Mając na uwadze aktualny stan finansów RP , roszczenia te nie mogą zostać wypłacone bezzwłocznie :
  – w postaci pieniężnej
  – ani w postaci innych aktywów Skarbu Państwa RP tj. np. w naturze.
  7. Wobec tej sytuacji Skarb Państwa RP będzie proponował osobom,
  wymienionym w pkt. 4 wypłatę przysądzonych roszczeń w 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa.
  8. Obligacje te zostaną oprocentowane na poziomie stosowanym do stóp procentowych w EOG (biorąc za podstawę najbardziej stabilne finansowo z tych państw tj. Szwajcarię tj. -0,25%)
  10. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo rolowania tych obligacji po upływie 10-letniego okresu ich wykupu.
  11. Obligacje te mogłyby stanowić przedmiot obrotu na rynkach międzynarodowych, z tym zastrzeżeniem, że ich posiadacz nie będzie miał prawa ich wykupu przez Skarb Państwa RP, przed upływem terminu ich ważności. Po upływie tego terminu zastosowanie ma
  pkt.10.
  12. Jednocześnie wszystkie podmioty domagające się roszczeń, wymienione na wstępie (jako warunek otrzymania roszczeń) potępią naciski ze strony administracji USA (w zw. z ustawą just act 447 ) z tytułu roszczeń wynikających z tej ustawy w stosunku do Polski oraz innych państw, których ustawa ta może dotyczyć, ani też ewentualnych innych roszczeń z analogicznych tytułów prawnych w przyszłości.
  13. Jakiekolwiek działania administracji USA, związane z w/w ustawą, lub jakimkolwiek innym aktem prawnym w przyszłości, odnoszącym się do w/w kwestii podmioty te muszą uznać za nie uprawnione i sprzeczne z prawem międzynarodowym, lub też jakimikolwiek innymi ewentualnymi aktami prawnymi.
  [aw]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *